Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-24 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag (SkU4)
Justering
Prop. 2018/19:160
Föredragande: Pyka

4. Anmälan om kammardebatt om Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag (SkU4), onsdagen den 13 november 2019

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: Pyka

6. Ändring av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal (SkU6)
Beredning
Prop 2019/20:5
Föredragande: Winter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 november 2019 kl. 11.00


Bilagor