Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-14 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella skattefrågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Pågående arbete på skatteområdet inom OECD, BEPS och digitalskatt
Information
Föredragande: Winter

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

5. Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning (SkU10)
Justering
Prop. 2019/20:20
Föredragande: Winter

6. Anmälan om kammardebatt om Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning (SkU10)

7. Anstånd med kupongskatt i vissa fall (SkU11)
Beredning
Prop. 2019/20:33 och motion
Föredragande: Winter

8. Skatt på avfallsförbränning (SkU12)
Beredning
Prop. 2019/20:32 och motion
Föredragande: Pyka

9. Sänkt skatt på drivmedel (SkU15)
Beredning
Prop. 2019/20:24 och motioner
Föredragande: Pyka

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 november 2019 kl. 11.00


Bilagor