Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-19 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. EU-dokument

4. Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar (SkU8)
Justering
Prop. 2019/20:13
Föredragande: Kilnes

5. Anmälan om kammardebatt om Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar (SkU8), torsdagen den 28 november 2019

6. Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden (SkU9)
Justering
Prop. 2019/20:12
Föredragande: Kilnes

7. Anmälan om kammardebatt om Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden (SkU9), torsdagen den 28 november 2019

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tordagen den 28 november 2019 kl. 10.00

Bilagor