Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Torsdag 2020-09-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 10:00
Plats: RÖ 4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Tullverket
Information
Generaldirektör Charlotte Svensson, Tullverket

3. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (SkU3y)
Justering
Skrivelse 2019/20:75
Föredragande: Pyka

7. Utskottsinitiativ (V)
Beslut
Föredragande: Winter

8. Kommissionens handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin
Beredning
Föredragande: Winter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 10.00

Bilagor