Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2020/21:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4
Datum och tid: 2020-10-13 11:00
Plats: RÖ 4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Skatteverket
Generaldirektör Katrin Westling Palm

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget (SkU2)
Justering
Prop. 2019/20:177 och motion
Föredragande: Kilnes

6. Anmälan om kammardebatt om Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget (SkU2), onsdagen den 21 oktober 2020

7. Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet (SkU4)
Justering
Prop. 2019/20:197
Föredragande: Kilnes

8. Anmälan om kammardebatt om Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet (SkU4), onsdagen den 21 oktober 2020

9. Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion (SkU6)
Justering
Prop. 2019/20:175 och motioner
Föredragande: Berggren

10. Anmälan om kammardebatt om Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion (SkU6), onsdagen den 21 oktober 2020

11. Utskottsinitiativ om folkräkning (M)
Beslut
Föredragande: Kilnes

12. Utskottsinitiativ om folkräkning (SD)
Beslut
Föredragande: Kilnes

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 11.00


Bilagor