Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2020-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-20 11:00
Plats: RÖ 4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Fredrik Olovsson, Finansdepartementet

3. DAC7
Överläggning
Statssekreterare Fredrik Olovsson, Finansdepartementet

4. Justering av protokoll

5. Kanslimeddelanden

6. Ändrade regler för taxering av Lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen (SkU3)
Justering
Prop. 2019/20:196 och motion
Föredragande: Winter

7. Anmälan om kammardebatt om Ändrade regler för taxering av Lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen (SkU3), onsdagen den 4 november 2020

8. Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige (SkU5)
Justering
Prop. 2019/20:190 och motion
Föredragande: Winter

9. Anmälan om kammardebatt om Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige (SkU5), onsdagen den 4 november 2020

10. Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:1
Föredragande: Berggren

11. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: Pyka

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november 2020 kl. 11.00


Bilagor