Skatteutskottets sammanträde Fredag 2006-06-02 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:25.

2. Vissa skattefrågor rörande statsråden
Fortsatt behandling och förslag till betänkande 2005/06:SkU38
(föredr. Gutsjö)


___________________Bilagor