Skatteutskottets sammanträde Fredag 2007-06-01 kl. 13:05

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25
Datum och tid: 13:05
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2006/07:22 och 2006/07:23.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Resor
a) Karlskrona - Malmö
sönd. 9/9 - tisd. 11/9

b) Helsingfors
månd. 8/10 - onsd. 10/10

c) långresor

4. Införande av trängselskatt i Stockholm
(prop. 2006/07:109)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2006/07:SkU19
(föredr. Mauritzon)

5. Utlåtande om grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden
(KOM[2007]140)
Fråga om justering
Förslag till utlåtande 2006/07:SkU21
(föredr. Mauritzon)


___________________

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 27 september 2007 kl. 10.00Bilagor