Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:1 och 2005/06:2.

2. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m.

3. Utskottsresor m.m.
Fråga om beslut med anledning av delegationens förslag vid sammanträdet 2005-10-18 angående

- studieresa till Edinburgh och London den 26/2 - 2/3 2006

- studieresa till Sjuhäradsbygden den 3/4 - 4/4 2006

- uppdrag åt riksdagens utredningstjänst att genomföra en uppföljning och utvärdering om
a) skogsbeskattningen
b) kvittningen av inkomst av näringsverksamhet mot inkomst av tjänst
(material har skickats ut tidigare, minnesanteckningar från delegationssammanträdet har sänts ut på e-post.)

4. Skattefrågor i budgeten m.m.
(Prop. 2005/06:1)
Fortsatt behandling
Fråga om överlämnande av vissa motioner om förmögenhetsskatt till finansutskottet
(se motionshäfte)
Preliminär justering av yttrande 2005/06:SkU1y
(föredr. Brynolf och Ordeberg)

5. Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket m.m.
Proposition 2005/06:1

Motioner
se motionshäfte
(föredr. Ordeberg)

_________________________

Grovsorterade motioner
En ämnesindelad sammanställning av yrkandena i motionerna från allmänna motionstiden 2005 bifogas

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 27 oktober 2005 kl. 10.00. Till detta sammanträde planeras dels en utfrågning av Skatteverkets ledning angående budgeten och verksamheten, dels en definitiv justering av yttrande 2005/06:SkU1y till finansutskottet över skattefrågorna i budgeten m.m.Bilagor