Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Tullverket och kustbevakningen
Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl, Tullverket, samt sjöövervakningschef Dan Thorell, Kustbevakningen, informerar och besvarar frågor om budgeten och verksamheten såvitt avser respektive myndighets verksamhetsråde.

2. Justering av protokoll 2005/06:4.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Avräkning av utländsk skatt
Proposition 2005/06:17
(föredr. Åkerrén)

______________________

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 10 november 2005 kl. 10.00Bilagor