Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:10.

2. Inkomna skrivelser, EU-material, m.m.

3. Preliminär ärendeplan för våren 2006
(föredr. Ask)

4. Allmänna motioner om mervärdesskatt
se separat motionshäfte (delat i facken i december)
Motion 2005/06:Sk232 av Tobias Billström och Peter Danielsson (kom av misstag ej med i häftet)
(föredr. Ask)

5. Allmänna motioner om företagsbeskattning
se separat motionshäfte (delat i facken i december)
(föredr. Gutsjö)

6. Allmänna motioner om taxering och skattebetalning
se separat motionshäfte (delat i facken i december)
(föredr. Brynolf)
_________________________

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 31 januari kl. 11.00

Systembolaget
Informationsträff och buffé med Systembolagets ledning tisdagen den 31 januari kl. 18.30 - ca 21.30. Mötet äger rum på Nordiska Muséet på Djurgården.
Deltagarförteckning bifogas
Slutligt program skickas ut till deltagarna med nästa utskick

Resa till Paris (OECD) 5/2 - 7/2
Deltagare
Ulla Wester, Per Erik Granström, Gunnar Andrén och Stefan Hagfeldt. Kansliet önskar ett kort möte med deltagarna omedelbart efter dagens sammanträdet
Bilagor