Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista


1. Justering av protokoll 2005/06:13.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning
(prop. 2005/06:65 samt allmänna motioner)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU15
(föredr. Åkerrén)

4. Allmänna motioner om inkomstskatt
Förslag till betänkande 2005/06:SkU16 bifogas utskicket på fredag
(föredr. Bergman)

5. Allmänna motioner om företagsbeskattning
Förslag till betänkande 2005/06:SkU17
(föredr. Gutsjö)

6. Allmänna motioner om mervärdesskatt
Förslag till betänkande 2005/06:SkU19
(födr. Ask)

7. Allmänna motioner om taxering och skattebetalning
Förslag till betänkande 2005/06:SkU21 bifogas utskicket på fredag
(föredr. Brynolf)

_______________

Svenskt Näringsliv tisdagen den 7 mars kl. 18.30
Preliminärt program och anmälningsblankett bifogas utskicket på fredag

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 mars kl. 11.00

Bilagor