Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:20.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Skatteutskottets uppföljnings- och utvärderingsprojekt
Minnesanteckningar från delegationssammanträdet 2006-05-02 bifogas
(föredr. Ask)

4. Effektivare skattekontroll m.m.
Proposition 2005/06:169

Motioner
2005/06:Sk12 av Per Landgren m.fl. (kd)
2005/06:Sk13 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)
2005/06:Sk14 av Ulf Sjösten (m) och Jörgen Johansson (c)
(föredr. Berggren)

5. Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
Proposition 2005/06:130

Motion
2005/06:Sk19 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)
(föredr. Gutsjö)

6. En kronofogdemyndighet i tiden
Proposition 2005/06:200

Motioner
2005/06:Sk29 av Johan Andersson (s)
2005/06:Sk30 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp, m, kd, c)
Skrivelse av Föreningen Sveriges Kronofogdar
(föredr. Åkerrén)


7. Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter
Proposition 2005/06:153
(föredr. Åkerrén)

8. Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.
Proposition 2005/06:125

Motion
2005/06:Sk28 av Jörgen Johansson m.fl. (c, m, kd)
(föredr. Åkerrén)

9. Skatt på flygresor
Proposition 2005/06:190

Motioner väckta med anledning av propositionen
2005/06:Sk20 av Jörgen Johansson m.fl. (c)
2005/06:Sk21 av Ulla Löfgren och Jan-Evert Rådhström (m)
2005/06:Sk22 av Björn Hamilton och Elizabeth Nyström (m)
2005/06:Sk23 av Lilian Virgin (s)
2005/06:Sk24 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
2005/06:Sk25 av Anders G Högmark (m)
2005/06:Sk26 av Lennart Hedquist m.fl. (m)
2005/06:Sk27 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

Motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2005
2005/06:Sk270 av Agne Hansson och Birgitta Carlsson (c)
2005/06:N304 yrk. 10 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)
2005/06:N383 yrk. 12 av Yvonne Ångström m.fl. (fp)

Motionsyrkanden som TU överlämnar till SkU
2005/06:T24 y. 8 av Stefan Attefall och Maria Larsson (kd)
2005/06:T26 y. 2 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)
2005/06:T27 y. 4 av Anders G Högmark (m)

Trafikutskottets yttrande 2005/06:6y bifogas
(föredr. Bergman)

10. Koldioxidskatten i den handlande sektorn
Proposition 2005/06:1
(föredr. Brynolf)

11. Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2006
(Prop.2005/06:100)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Fortsatt behandling
(föredr. Brynolf)

12. Regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2005
(
Skriv. 2005/06:101)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Fortsatt behandling
(föredr. Brynolf)

________________________

Veteranmöte den 10 maj kl. 09.30 - 11.30

Skatteutskottet har inbjudit sina veteraner till kanslilokalerna på kaffe och tårta onsdagen den 10 maj kl. 09.30 - 11.30. Alla nuvarande ledamöter och suppleanter är givetvis hjärtligt välkomna. För kännedom bifogas kammarens ärendeplan för den dagen.

LO den 11 maj kl. 13.00 - 15.30

14 ledamöter och suppleanter har anmält sig till skatteseminariet på LO torsdagen den 11 maj kl. 13.00 - 15.30. Deltagarna tar sig dit på egen hand. Reviderad dagordning bifogas.

Avslutningsfest den 1 juni kl. 18.00

Utskottet begår sin avslutande fest för mandatperioden på kvällen torsdagen den 1 juni.

Uppläggningen framgår av bifogade inbjudan.

Deltagaranmälan och i förekommande fall betalning (500:-) lämnas till kansliet senast den 11 majBilagor