Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Finansdepartementet informerar om aktuella skatte- och tullfrågor inom EU
Finansrådet Anita Saldén Enérus samt eventuellt några medarbetare till henne (statssekreterare Magdalena Andersson är sjukskriven)

Sedvanlig promemoria är aviserad och skickas ut på mail så snart den inkommit. En upplaga kommer också att finnas tillgänglig i sessionssalen

2. Justering av protokoll 2005/06/20 och 2005/06:21

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Effektivare skattekontroll m.m.
(prop. 2005/06:169)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU29
(föredr. Berggren)

5. Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.
(prop. 2005/06:125)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU33
(föredr. Åkerrén)

6. En kronofogdemyndighet i tiden
(prop. 2005/06:124)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU35
(föredr. Åkerrén)

7. Uppskov med behandlingen av vissa frågor
Förslag till betänkande 2005/06:SkU36
(föredr. Brynolf)

________________________

Utskottsfesten den 1 juni kl. 18.00
Åtta ledamöter har hittills svarat ja till festen. Några har ännu inte svarat alls.Bilagor