Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-30 kl. 08:15

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 08:15
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:23.

2. Inkomna skrivelser, EU-material, m.m.

3. Uppräkning av beloppsgränsen avseende skattefrihet vid bär-, svamp- och kottplockning
Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ
Förslaget, promemoria och lagförslag bifogas
(föredr. Ask)

4. Vissa skattefrågor rörande statsråden
Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ
Yttranden av Lagrådet och Skatteverket bifogas
(föredr. Brynolf)

__________________

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 juni kl. 08.15

Utskottsfest den 1 juni
kl. 18.00 förfriskningar i kansliets lokaler.
Därefter (18.30) avslutningsmiddag i Partimatsalen

Bilagor