Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens respektive ledning lämnar information och besvarar frågor om budgetpropositionen
Generaldirektör Mats Sjöstrand, överdirektör Katrin Westling Palm och rikskronofogde Eva Liedström Adler

2. Justering av protokoll
2006/07:1.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Genomgång av ärendeplan och sammanträdesplan
(Ask)

5. Skattefrågorna i budgeten samt utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Proposition 2006/07:1
Fråga om yttrande till finansutskottet
Lagrådets yttranden samt utredningstjänstens PM Fördelningsanalys och Fördelningsanalys/småhus bifogas.
Matsedel ang. utgiftsområdet bifogas
Matsedlar om skattefrågorna sänds med e-post senast söndag
Matsedlarna och motionshäftena delas därefter i facken under måndagen
OBS! Oppositionspartiernas budgetmotioner finns tillgängliga på respektive partis hemsida på nätet. Man kan gå in på riksdagens hemsida och fortsätta med "Ledamöter & partier" och därefter "Partierna i riksdagen".
(föredr. Brynolf m.fl.)


___________________

Delegationen
Delegationen sammanträder omedelbart efter utskottets sammanträde.
Ärenden, se bilaga.

Utskottskassan
Utskottskassan - som används till att betala blomsteruppvaktningar till jubilarer inom utskottet och liknande - är nästan tom och behöver fyllas på. För att få in lika mycket som utskottet betalade ut för sådana ändamål förra valperioden bör alla betala in 300 kronor. Utskottets ledamöter och suppleanter ombeds att lägga detta belopp i bifogade kuvert, skriva sitt namn på kuvertet och lämna in det till kansliet senast den 14 november.

Plånboksinlägg
S.k. plånboksinlägg för 2006/07 bifogas. Ledamöterna och suppleanterna ombeds meddela kansliet senast den 9 november om någon uppgift bör kompletteras eller inte stämmer. I annat fall sker tryckning den 13 november.

Bilagor