Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2006/07:3.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Reviderad ärendeplan
(föredr. Ask)

4. Skattefrågorna i budgeten m.m.
(prop. 2006/07:1)
Justering av yttrande 2006/07:SkU1y till finansutskottet
Skatteverkets remissyttrande bifogas.
De delar som skrivits färdigt bifogas detta utskick
Ett komplett förslag till yttrande distribueras på mejlen senast söndag och läggs i facken på måndag
(föredr. Brynolf m.fl.)

5. Anslag m.m.
(prop. 2006/07:1 och redog. 2006/07:RRS2)
(föredr. Ordeberg)

___________________________

Motioner från allmänna motionstiden 2006
Ämnesindelad sammanställning av yrkandena i motionerna från allmänna motionstiden 2006 bifogas

Inbjudan från Svenska Bryggareföreningen
Svenska Bryggareföreningen har inbjudit utskottet till samtal om alkoholpolitik samt något att äta och dricka tisdagen den 30 januari 2007 kl. 18.30. Ytterligare detaljer samt förfrågan om deltagande skickas ut senare av kansliet.

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 21 november kl. 11.00. Vid detta sammanträde kommer statssekreterare Ingemar Hansson m.fl., Finansdepartementet, att lämna information och svara på frågor om aktuella skatte- och tullfrågor inom EU.


Bilagor