Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-12-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2006/07:7.

2. Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Proposition 2006/07:19

Motioner
2006/07:Sk6 av Marie Engström m.fl. (v)
2006/07:Sk7 av Hans Wallmark (m)
(föredr. Gutsjö)


___________


Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till torsdag den 7 december kl. 09.00 (OBS! tiden)
Bilagor