Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2007-01-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2006/07:12.

2. Inkomna skrivelser m.m.

3. Vårens ärendeplan
(Ask)

4. Allmänna motioner om inkomstskatter m.m
se motionshäfte som delats i facken 24/1
(föredr. Bergman)

5. Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m.
se motionshäfte som delats i facken 24/1
(föredr. Gutsjö)

6. Allmänna motioner om mervärdesskatt m.m.
se motionshäfte som delats i facken 24/1
(föredr. Brynolf)
________________

Delegationen
Delegationen sammanträder omedelbart efter sammanträdet Ärenden, se bilaga

Kvällen
Möte med Bryggareföreningen kl. 18.30 - ca 21.30
Buss avgår från Mynttorget kl. 18.10 med hemfärd från Bryggareföreningen ca kl. 21.30

Söndagen den 4 februari - onsdagen den 7 februari
Studieresa till Luxemburg och Bryssel

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 13 februari kl. 11.00


Bilagor