Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2007-02-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista


1. Justering av protokoll 2005/06:13.

2. Inkomna skrivelser m.m.

3. Kompetteringar till ärendeplanen
(föredr. Ask)

4. Inkomna EU-skrivelser
(föredr. Bergman)

5. Information om saksamråd i EU-frågor
(föredr. Bergman)

6. Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.
Fortsatt behandling av kvarvarande frågor
(föredr. Bergman)

7. Allmänna motioner om mervärdesskatt m.m.
Fortsatt behandling av kvarvarande frågor
(föredr. Brynolf)

8. Allmänna motioner om punktskatter
Fortsatt behandling av kvarvarande frågor
PM om alkoläsk och ankomsthandel bifogas
(föredr. Mauritzon)
______________

Utfrågning om Stockholmsregionens trafiklösningar
(se bilaga)

Diskussionsforum med anledning av Romfördragets 50-års-dag
Medverkan av ledamöter i skatteutskottet efterfrågas (se bilaga)

Uppvaktningar angående reklamskatten
Två uppvaktningar är begärda (se bilagor)

Studieresa till OECD m.m. i Paris den 1-3 april 2007
Programmet i korthet samt intresseanmälan bifogas

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 27 februari kl. 11.00Bilagor