Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2007-04-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2006/07:17.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
(skr. 2006/07:75)
Förslag till yttrande 2006/07:SkU2y till konstitutionsutskottet
(föredr. Ask)

4. En fristående kronofogdemyndighet m.m.
Proposition 2006/07:99

Motion
2006/07:Sk8 av Lars Johansson m.fl. (s)
(föredr. Ask)

__________________

Våld i nära relationer
Kansliets utkast till svar på Carina Häggs brev bifogas

Delegationen
Delegationen sammanträder omedelbart efter utskottets sammanträde, Ärenden, se bilaga

Torsdagen den 19 april kl. 11.30 - 13.00
Lunchdiskussion med deltagare från skatteutskottet, se bilaga

Tisdagen den 24 april
Studiebesök på Skatteverket i Solna

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 26 april kl. 10.00

Bilagor