Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2006/07:19.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. En fristående kronofogdemyndighet m.m.
(Prop. 2006/07:99)
Förslag till betänkande 2006/07:SkU17
(föredr. Ask)

4. Folkbokföring av statsministerns familj
Initiativ
Förslag till betänkande 2006/07:SkU20
(föredr. Ask)

5. Vårpropositionen
Proposition 2006/07:100

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och finansutskottet

Motioner
2006/07:Fi6 yrk. 1 och 5 av Mona Sahlin m.fl. (s)
2006/07:Fi7 yrk. 1 och 2 av Lars Ohly m.fl. (v)
2006/07:Fi8 yrk. 1 och 2 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
(föredr. Brynolf/Mauritzon)

6. Koldioxidskatten i den handlande sektorn
Proposition 2005/06:1 delvis
(föredr. Mauritzon)

Ärendena 5 och 6 föredras i ett sammanhang

7. Energibeskattningen av biobränslen
Proposition 2006/07:13
(föredr. Mauritzon)

___________________

Omedelbart efter sammanträdet:
Uppvaktningar med anledning av prop. 2006/07:96 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m.
Hitills anmälda:

Försäkringsförbundet
Sveriges motorcyklister
Ytterligare organisationer kan tillkomma
Namn på de personer som ingår i uppvaktningarna meddelas senare


Onsdagen den 9 maj

kl. 09.30 - 11.30
Enligt gammal tradition kommer skatteutskottets veteraner till kanslilokalerna (plan 6) på kaffe och tårta. Nu verksamma ledamöter och suppleanter är givetvis också mycket välkomna att delta i arrangemanget. Någon föranmälan behövs inte.

kl. 18.00
Middag med Finansministern på Rosenbad enligt tidigare utskickat meddelande

Torsdagen den 10 maj
Den tidigare planerade offentliga utfrågningen angående skatt på trafikförsäkringspremier har ställts in. Socialdemokraterna har dock aviserat att de i egen regi avser att anordna en offentlig hearing i denna fråga.

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 15 maj 2007 kl. 11.00.Bilagor