Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2007-11-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista

Skatteutskottet 2007/08:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:8.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Vissa personbeskattningsfrågor
Proposition 2007/08:24

Motioner
2007/08:Sk12 av Marie Engström m.fl. (v)
2007/08:Sk13 av Helena Leander m.fl. (mp)
(föredr. Wallin)

4. Ett förstärkt jobbskatteavdrag
Propostion 2007/08:22

Motioner
2007/08:Sk18 av Marie Engström m.fl. (v)
2007/08:Sk19 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisingsbacka (s)
2007/08:Sk20 av Lars Johansson m.fl. (s)
2007/08:Sk21 av Helena Leander m.fl. (mp)
(föredr. Gutsjö)

5. Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009
Proposition 2007/08:19

Motion
2007/08:Sk10 av Helena Leander m.fl. (mp)
(föredr. Gutsjö)


6. Slopad förmögenhetsskatt m.m.
Proposition 2007/08:26

Motioner
2007/08:Sk22 av Marie Engström m.fl. (v)
2007/08:Sk23 av Lars Johansson m.fl. (s)
2007/08:Sk24 av Helena Leander m.fl. (mp)
(föredr. Brynolf)

7. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.
Proposition 2007/08:27

Motioner
2007/08:Sk14 av Marie Engström m.fl. (v)
2007/08:Sk15 av Tommy Waidelich och Bosse Ringholm (s)
2007/08:Sk16 av Lars Johansson m.fl. (s)
2007/08:Sk17 av Helena Leander m.fl. (mp)
Skrivelse från Fastighetsägarna Sverige har sänts ut tidigare
(föredr. Bergman)

8. Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008
Proposition 2007/08:11

Motioner
2007/08:Sk1 av Marie Engström m.fl. (v)
2007/08:Sk2 av Marie Nordén och Claes-Göran Brandin (s)
2007/08:Sk3 av Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund (s)
2007/08:Sk4 av Lars Johansson m.fl. (s)
2007/08:Sk5 av Helena Leander m.fl. (mp)
(föredr. Mauritzon)

9. Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor
Proposition 2007/08:25

Motion
2007/08:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s)
Skrivelse från Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Byggindustrier har sänts ut tidigare
(föredr. Mauritzon)

________________

Nästa sammanträde
äger rum torsdagen den 22 november kl. 10.00

Bilagor