Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2008-09-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:28.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Höstens sammanträdesplan
(föredr. Wallin)

4. Slopad avskattning för personaloptioner
Proposition 2007/08:152
(föredr. Gutsjö)

5. En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.
Proposition 2007/08:156

Motion
2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. (v)
(föredr. Bergman)

__________________________


Uppvaktningar direkt efter sammanträdet

Ordf. Lars Wettergren, Pensionärernas Riksorganisation (PRO),
tf. ordf. Mats Bergström, Sveriges Pensionärsförbund (SPF),
Ordf. Sam Sandberg, Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF),
Ordf. Lisbeth Eklund, Svergies Pensionärers Riksförbund (SPRF)
Ordf. Berit Carlström, Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG)
(se bif. skrivelse)

Trafikexpert Magnus Nilsson m.fl., Naturskyddsföreningen; Möjlighet att lokalt/regionalt införa trängselavgifter
(se bif. skrivelse)

___________________________


Offentlig utfrågning om Tullfrågor den 30 september kl. 11.00 i Skandiasalen

Material sänds ut senare

___________________________

Plånboksinlägg

Det s.k. plånboksinlägget för 2008/09 bifogas. Ledamöter och suppleanter ombeds meddela kansliet senast den 7 oktober om någon uppgift bör kompletteras eller inte stämmer. I annat fall sker tryckning den 10 oktober.

___________________________

Rapport från besöket vid OECD i Paris 2008 bifogas
ytterligare material finns att hämta på kansliet

Bilagor