Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Finansdepartementet
Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU
Promemoria sänds ut via e-post senare

2. Justering av protokoll 2008/09:1.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Slopad avskattning för personaloptioner
(Prop. 2007/08:152)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU2
(föredr. Gutsjö)

5. En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.
(Prop. 2007/08:156)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU3
(föredr. Bergman)

6. Skattefrågor i budgeten för 2009, utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Proposition 2008/09:1
Fråga om yttrande till finansutskottet
PM sänds på e-post under helgen
(föredr. Brynolf, Gutsjö, Bergman, Kaiser och Ordeberg)

7. 2008 års andra tilläggsbudget
Proposition 2008/09:2
Fråga om yttrande till finansutskottet
(föredr. Brynolf)

________________

Reviderad sammanträdes- och ärendeplan bifogas

EU-dokument bifogas


Öppet Hus i riksdagen den 22 november 2008
se bilaga

Plånboksinlägg
Det s.k. plånboksinlägget bifogas i 2 ex.Bilagor