Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2008-11-11 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:5.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Vissa förenklingar på företagsskatteområdet
Proposition 2008/09:40
Fråga om eventuell justering
(föredr. Brynolf)

4. Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte
Proposition 2008/09:41
(föredr. Gutsjö)

5. Kontroll av postförsändelser
Regeringens skrivelse 2008/09:8
Fråga om eventuell justering
(föredr. Kaiser)


___________________


Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 13 november
kl. 09.30
Bilagor