Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2008-11-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:7.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.
Proposition 2008/09:55
Föredragning och ev. fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU16
(föredr. Wallin)

4. Beskattning av vinster på utländska premieobligationer, m.m.
Proposition 2008/09:47
Föredragning och ev. fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU11
(föredr. Gutsjö)

5. Sänkt skatt på förvärvsinkomster
Proposition 2008/09:39

Motioner
2008/09:Sk9 av Lars Johansson m.fl. (s)
2008/09:Sk10 av Marie Engström m.fl. (v)
(föredr. Brynolf)

6. Sänkt skatt för pensionärer
Proposition 2008/09:38

Motioner
2008/09:Sk7 av Lars Johansson m.fl. (s)
2008/09:Sk8 av Marie Engström m.fl. (v)
(föredr. Bergman)

7. Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket
Proposition 2008/09:1

Motioner
se motionshäfte
(föredr. Ordeberg)

8. Nya bestämmelser om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land m.m.
Proposition 2008/09:54
Föredragning och ev. fråga om justering
(föredr. Kaiser)

9. Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk
Proposition 2008/09:48
Föredragning och ev. fråga om justering
(föredr. Kaiser)

___________________


Torsdagen den 20 november
08.30 Sammanträde
09.30 - 11.30 Besök på Riksbanken, Brunkebergstorg 11

Sammanträdet därefter äger rum tisdagen den 25 november
kl. 11.00
EU-gruppen möts efter ordinarie sammanträde den 25 november.
Förslag på frågor att diskutera kan lämnas till Ann Cathrine Bergman

Bilagor