Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2008-11-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:9.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag
(Prop. 2008/09:65)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU19
(föredr. Gutsjö)

4. F-skatt åt fler
(Prop. 2008/09:62)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU18
(föredr. Brynolf)

5. Sänkt skatt på förvärvsinkomster
(Prop. 2008/09:39)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU12
(föredr. Brynolf)

6. Sänkt skatt för pensionärer
(Prop. 2008/09:38)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU13
(föredr. Bergman)

7. Ett lyft för forskning och innovation
Proposition 2008/09:50

Förslag till yttrande 2008/09:SkU2y till utbildningsutskottet skickas senare per e-post
(föredr. Wallin)

_________________

EU-gruppen möts direkt efter sammanträdetBilagor