Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:18.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Personnummer och samordningsnummer
Proposition 2008/09:111
Föredragning och ev. justering
(föredr. Bergman)

4. Motion 2008/09:So529 om hälsoeffekt av höjd snusskatt
Fråga om yttrande till socialutskottet
Eventuell justering
PM och förslag till yttrande sänds med e-post under fredagen
(föredr. Kaiser)


_________________

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 mars kl. 11.00


Bilagor