Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 208/09:21.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
(Skr. 2008/09:75)

Fråga om justering
Förslag till yttrande 2008/09:SkU6y till konstitutionsutskottet
(föredr. Gutsjö)

4. Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande
Proposition 2008/09:154

Fråga om yttrande till utbildningsutskottet

Motioner
2008/09:Ub28 yrk. 2-3 av Lage Rahm m.fl. (mp)
2008/09:Ub29 av Amineh Kakabaveh m.fl. (v)
2008/09:Ub30 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
2008/09:Ub31 av Marie Granlund m.fl. (s)
(föredr. Bergman)

5. En sammanhållen svensk havspolitik
Proposition 2008/09:170

Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet

Motion
2008/09:MJ11 yrk. 28, 30, 36-37 av Vivianne Johansson (v)
(föredr. Kaiser)


_____________________

Bilagor