Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:23.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet
(Prop. 2008/09:181)

Motionstiden går ut den 23 april kl. 16.30. Ev. motioner skickas ut per e-post och läggs ned i utskottets databas i Lotus Notes under fredagen.
(föredr. Gutsjö)

4. En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi
(
Prop. 2008/09:163)

Fråga om yttrande till näringsutskottet

Motioner
N15 yrk. 7, 9 och 29 av Mona Sahlin m.fl. (s,v,mp)
N16 yrk. 6 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
N17 av Helena Leander m.fl. (mp)
(föredr. Kaiser)

____________________

Tisdagen den 28 april kl. 18.30
Besök hos Saco, Lilla Nygatan 14

Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 5 maj kl. 11.00

Bilagor