Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:24

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna
(Prop. 2008/09:136)

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU31
(föredr. Wallin)

4. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder
(Prop. 2008/09:178)

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU32 sänds med e-post och läggs ner i utskottets databas Lotus Notes senare
(föredr. Brynolf)

5. 2009 års ekonomiska vårproposition m.m.
Proposition 2008/09:100 Vårpropositionen
Proposition 2008/09:99 Vårtilläggsbudget
Skr. 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008

Fråga om yttranden till finansutskottet och konstitutionsutskottet
Motionstiden går ut 4/5
Motioner sänds ut med e-post och läggs ner i utskottets databas i Lotus Notes senare
(föredr. Brynolf)

6. Redovisning av skatteutgifter 2009
Skr. 2008/09:183

Motion
Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motionstiden går ut 30/4
Eventuellt ytterligare motioner sänds ut med e-post och läggs ner i utskottets databas i Lotus Notes
(föredr. Gutsjö)

7. En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat
(Prop. 2008/09:162)

Fråga om justering
Förslag till yttrande 2008/09:SkU9y till miljö- och jordbruksutskottet
(föredr. Kaiser)

8. En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi
(Prop. 2008/09:163)

Fråga om justering
Förslag till yttrande 2008/09:SkU11y till näringsutskottet sänds ut med e-post och läggs ner i utskottets databas i Lotus Notes
(föredr. Kaiser)

________________

Bilagor