Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2008/09:26

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna (förnyad behandling)
(Prop. 2008/09:136)

Fortsatt behandling och fråga om justering
Förslag till nytt betänkande 2008/09:SkU36
(föredr. Wallin)

4. 2009 års ekonomiska vårproposition m.m.
(Prop. 2008/09:100 Vårpropositionen
Prop. 2008/09:99 Vårtilläggsbudget
Skr. 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008)

Fråga om justeringar
Förslag till yttrandena 2008/09:SkU5y
2008/09:SkU13y
2008/09:SkU14y till finansutskottet
(föredr. Brynolf)

5. Redovisning av skatteutgifter 2009
(Skr. 2008/09:183)

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2008/09:SkU33
(föredr. Gutsjö)

______________________

Nästa sammanträde den 16 juni kl. 11.00 (EU-information)

EU-gruppen träffas den 11 juni kl. 09.00


Bilagor