Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Skatteutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Finansdepartementet
Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Per Classon, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU
Promemoria skickas ut via e-post och delas i facken senare

2. Justering av protokoll 2008/09:27

3. Inkomna handlingar m.m.

__________________


USA-resenärerna samlas kl. 10.30

OBS! USA-resenärerna ombeds ta med sina pass


Bilagor