Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2009-11-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:8

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Prissättningsbesked vid internationella transaktioner
Proposition 2009/10:17
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU13
(föredr. Wallin)

4. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn
Proposition 2009/10:36 och Skr. 2008/09:224
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU22
(föredr. Gutsjö)


__________________


Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 24 november kl. 11.00


Nästa kammarbehandling 2009-11-18

SkU14 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna
SkU19 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba
SkU20 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna

Bilagor