Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2010-02-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:13.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring
se motionshäfte och PM
(föredr. Brynolf)

4. Allmänna motioner om punktskatter
se motionshäfte och PM
(föredr. Åkerrén)


_____________


Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 februari 2010
kl. 11.00Bilagor