Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2010-02-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:15.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Allmänna motioner om mervärdesskatt

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU28
(föredr. Wallin)

4. Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU27
(föredr. Gutsjö)

________________

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 18 februari
kl. 10.00

Nästa kammarbehandling 2010-02-18

SkU31 Enhetstilllstånd för förenklade förfaranden - nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning
SkU32 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd

Bilagor