Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:20.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Internationell skattekontroll
Redog. 2009/10:RRS19
(föredr. Wallin)

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Skriv. 2009/10:75

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
(föredr. Gutsjö)

5. Informationsutbytesavtal med Samoa
Proposition 2009/10:107
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU41
(föredr. Brynolf)

6. Informationsutbytesavtal med Cooköarna
Proposition 2009/10:108
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU42
(föredr. Brynolf)

7. Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna
Proposition 2009/10:109
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU43
(föredr. Brynolf)

8. Informationsutbytesavtal med Anguilla
Proposition 2009/10:110
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU44
(föredr. Brynolf)

9. Informationsutbytesavtal med Gibraltar
Proposition 2009/10:111
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU45
(föredr. Brynolf)

10. Informationsutbytesavtal med San Marino
Proposition 2009/10:112
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU46
(föredr. Brynolf)

11. Informationsutbytesavtal med Andorra
Proposition 2009/10:143
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU47
(föredr. Brynolf)

12. Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike
Proposition 2009/10:127
Föredragning och eventuell justering av betänkande 2009/10:SkU40
(föredr. Bergman)

____________

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 20 april kl. 11.00

Nästa kammarbehandling 2010-04-14

SkU38 Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget

Bilagor