Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2009/10:21.

2. Inkomna handlingar, m.m.

3. Internationell skattekontroll
Redog. 2009/10:RRS19
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU35
(föredr. Wallin)

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
skr. 2009/10:75
Fråga om justering
Förslag till yttrande 2009/10:SkU4y till konstitutionsutskottet
(föredr. Gutsjö)

5. Fråga om yttrande till utrikesutskottet angående kommissionens arbetsprogram för 2010
(föredr. Wallin)

6. Fråga om yttrande till försvarsutskottet angående proposition 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar - vissa frågor om Försvarsmaktens personal
(föredr. Wallin)

___________________

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 april kl. 10.00

Nästa kammarbehandling 2010-04-28

SkU35 Internationell skattekontroll
SkU40 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike
SkU41-47 Informationsutbytesavtal med Samoa m.fl.

Bilagor