Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Finansdepartementet
Statssekreterare Hans Lindberg informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU
PM sänds med e-post under fredagen den 11 juni

2. Justering av protokoll 2009/10:26.

3. Inkomna handlingar, m.m.

4. Beredning av ärenden om subsidiaritetsprövning

5. Bemyndigande att justera protokoll

6. Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor
Proposition 2009/10:206
Justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU48
(föredr. Bergman)


________________


SkUs avslutningsfest den 16 juni kl. 18.30 på restaurang Treskillingen
Lokal: Postmuseum
Adress: Lilla Nygatan 6Bilagor