Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Val av vice ordförande under den ordinarie vice ordförandens ledighet t.o.m. den 30 november 2005

2. Justering av protokoll
2004/05:19

3. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m.

4. Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen
Proposition 2004/05:139

Motion
2004/05:Sk21 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp, m, kd, c)
(föredr. Åkerrén)

5. Skattefrågor och utgiftsområdet i budgetpropositionen
Proposition 2005/06:1

Fråga om yttrande till finansutskottet
Matsedlar och motioner delas i facken onsdagen den 12 oktober
(föredr. Brynolf och Ordeberg)

6. Tilläggsbudget
Proposition 2005/06:1 jämte motioner

Fråga om yttrande till finansutskottet
Matsedel och motioner delas i facken onsdagen den 12 oktober
(föredr. Ordeberg)
_____________

Uppvaktning
Omedelbart efter sammanträdet tar delegationen emot en uppvaktning av RVF Svenska Renhållningsverksföreningen ang. beskattning av avfall som förbränns (bp finansplanen, avsnitt 5.5.1.9, s. 137-138)
VD Weine Wiqvist

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 18 oktober kl. 11.00. Detta sammanträde inleds med sedvanlig hearing med Skatteverkets ledning angående budgeten och verksamheten och kansliets redovisning av ärende- och sammanträdesplan för hösten. Omedelbart efter sammanträdet följer delegationsmöte (ev. utskottsresor m.m.)


Bilagor