Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Information av Skatteverket angående budgeten såvitt avser skatte- och exekutionsverksamheten
Generaldirektör Mats Sjöstrand och överdirektör Katrin Westling Palm, informerar och besvarar frågor angående budgeten såvitt avser skatte- och exekutionsverksamheten

2. Justering av protokoll 2005/06:3.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Ny reviderad ärendeplan
Delas i facken under onsdagen
(föredr. Ask)

5. Skattefrågor i budgeten m.m.
(Prop. 2005/06:1)
Justering av yttrande 2005/06:SkU1y till finansutskottet
(föredr. Brynolf och Ordeberg)

__________________

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 8 november kl. 11.00 (bl.a. hearing med Tullverket och Kustbevakningen). Det därpå följande sammanträdet planeras till torsdagen den 10 november kl. 10.00.

Bilagor