Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista


1. Justering av protokoll 2005/06:16.

2. Inkomna skrivelser, EU-material, m.m.

3. Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning
Fortsatt behandling
Förslag till betänkande 2005/06:SkU18 (reviderat utkast)
(föredr. Gutsjö)

4. Skrivelse med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under år 2005
Skr. 2005/06:85

Motion
2005/06:U6 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Fråga om yttrande till utrikesutskottet
(föredr. Åkerrén)

________________________________

Tisdagen den 25 april
Studiebesök hos Skatteverket i Solna. Inbjudan, program och anmälningsblankett bifogas
Svar med besked om deltagande till kansliet senast tors. 6/4

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 april kl. 10.00

Bilagor