Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista


1. Justering av protokoll 2005/06:17.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Skrivelse med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under år 2005
(Skr. 2005/06:85)

Förslag till yttrande 2005/06:SkU3y till utrikesutskottet
(föredr. Åkerrén)

4. Motioner om alkoholskatt m.m.

Förslag till betänkande 2005/06:SkU22
(föredr. Berggren)

5. Ett regionalt förhöjt grundavdrag
Proposition 2005/06:163
Motion
2005/06:Sk9 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp, m, kd, c)
(föredr. Berggren)

6. Beskattning av europakooperativ
Proposition 2005/06:36
(föredr. Bergman)

7. Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning
Proposition 2005/06:174
Motioner
2005/06:Sk10 av Per Landgren m.fl. (kd)
2005/06:Sk11 av Lennart Hedquist m.fl. (m, fp, kd, c)
(föredr. Gutsjö)


8. Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser
Proposition 2005/06:167
Motioner
2005/06:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)
2005/06:Sk16 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
(föredr. Brynolf)

9. Justering i lagen om trängselskatt
Proposition 2005/06:198
Motioner
2005/06:Sk17 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, c, kd)
2005/06:Sk18 av Jörgen Johansson m.fl. (c)
(föredr. Ask)

10. Regeringens skrivelse till riksdagen om behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Skrivelse 2005/06:75
Motion
2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
(föredr. Ask)


_______________


Tisdagen den 25 april
Studiebesök hos Skatteverket i Solna

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 april kl. 10.00

Besök i Sjuhäradsbygden
Artikel i Hallands Nyheter den 5 april 2006 bifogas
Bilagor