Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:22.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter
(prop. 2005/06:153)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU26
(föredr. Åkerrén)

4. Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning
(prop. 2005/06:174)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU31
(föredr. Gutsjö)

5. Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
(prop. 2005/06:130)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU30
(föredr. Gutsjö)

6. Skatt på flygresor
(prop. 2005/06:190)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU34
(föredr. Bergman)

7. Vissa ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229)
Fråga om initiativ
PM bifogas
Föredragandens promemoria delas i facken och på mejlen i morgon
(föredr. Brynolf)
___________________

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 1 juni kl. 08.15.Bilagor