Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:15

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 08:15
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Bär-, svamp- och kottplockning
Departementsrådet Ulf Rehnberg och departementssekreterare Pia Gustafsson, Finansdepartementet, informerar om skattefrågor rörande bär-, svamp- och kottplockning
Inkomna skrivelser till Finansdepartementet bifogas

2. Justering av protokoll 2005/06:24.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Vissa skattefrågor rörande statsråden
Förslag till betänkande 2005/06:SkU38
(föredr. Brynolf)


_________________________

Kvällen
kl. 18.00 förfriskningar i kansliets lokaler.
Därefter (18.30) avslutningsmiddag i Partimatsalen.


Bilagor