Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2006-11-09 kl. 08:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Tullverkets ledning lämnar information och besvarar frågor om budgetpropositionen
Generaltulldirektör Karin Starrin och överdirektör Ted Stahl

2. Justering av protokoll 2006/07:2.

3. Inkomna skrivelser, m.m.

4. Skattefrågorna i budgeten m.m. jämte motioner
(prop. 2006/07:1)
Fortsatt behandling
(föredr. Brynolf m.fl.)

________________


Uppvaktning

Delegationen tar emot en uppvaktning av Pensionärernas Riksorganisation (PRO) omedelbart efter sammanträdet. Ordförande Lars Wettergren och pensionsexperten Lars Bergendahl

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 14 november kl. 11.00 då yttrandet till finansutskottet beräknas justeras. Kallelse m.m. till detta sammanträde kommer att skickas ut under fredagen men vissa avsnitt av kansliets förslag till yttrande kan komma att skickas på mailen först på söndagen och läggas i facken på måndagen.

Bilagor