Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2006-12-07 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2006/07:8.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad m.m.
(Prop. 2006/07:19)
Förslag till betänkande 2006/07:SkU7
(föredr. Gutsjö)


______________________

Onsdagen den 17 januari 2007 kl. 18.00
Utskottsfest i Västsvenska rummet (RÖ10-09)


Torsdagen den 18 januari 2007 kl. 10.00
Information i SkUs sessionssal av departementsrådet Anders Kruse, Utrikesdepartementet, inför besöket på EG-domstolen


Besök hos Riksgälden den 23 januari och Svenska Bryggareföreningen den 30 januari 2007
Deltagaranmälan till ovanstående besök bifogas utskicket
Svarsblankett lämnas till kansliet senast den 12 december

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 30 januari 2007 kl. 11.00


Bilagor