Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2007-01-25 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Finansdepartementet
Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar och besvarar frågor på skatte- och tullområdet inom EU
PM bifogas

2. Justering av protokoll 2006/07:9, 10 och 11.

3. Inkomna skrivelser m.m.
Skrivelse av S-O Lodin ang. löneskatten för pensionärer födda 1937 och tidigare bifogas

4. Allmänna motioner om punktskatter
se motionshäfte
(föredr. Mauritzon)


______________________

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 30 januari
kl. 11.00. Vid detta sammanträde kommer en ärendeplan och sammanträdesplan att redovisas.
Omedelbart efter sammanträdet sammanträder delegationen.Kvällen den 30/1:
Bryggareföreningen kl. 18.30 - ca 21.30
Buss avgår från Mynttorget kl. 18.10 och hämtar också kl. 21.30 för hemfärd till Mynttorget.Bilagor