Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2007-03-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Finansdepartementet
Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU med särskild inriktning på skatteharmoniseringsfrågor
Promemoria delas i facken senare

2. Justering av protokoll 2006/07:15.

3. Inkomna skrivelser m.m.

4. Reviderad ärendeplan
(föredr. Ask)

5. Allmänna motioner om energiskatter m.m.
(del av tidigare motionspaket om punktskatter)
Förslag till betänkande 2006/07:SkU12
(föredr. Mauritzon)

6. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2006
Skriv. 2006/07:85
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Motionstiden utgår den 27 mars 2007
Handlingar delas i facken den 28 mars 2007
(föredr. Bergman)

7. Ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Initiativärende
PM med lagförslag bifogas
(föredr. Ask)
____________________

Söndagen den 1 - tisdagen den 3 april
OECD-resan till Paris

Tisdagen den 10 april kl. 11.00 - 14.00
Studiebesök hos Tullen på Arlanda
Inbjudan och program skickas ut med e-post
Anmälan om deltagande görs med vändande e-post senast torsdagen den 29 mars

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 12 april kl. 10.00


Bilagor